Trzeba mówić logicznie? To znaczy jak…?

Czyli w tym przypadku po wygłoszeniu jakieś opinii, np. lubię flaki, rząd zawiódł, hip hop skończył się na Paktofonice, trzeba zadać sobie pytanie “dlaczego” tak uważam. I dodać to do wygłoszonej opinii. Np. Lubię flaki bo mają odpowiednią fakturę i przypominają mi dzieciństwo; rząd zawiódł dlatego, że pomimo obietnic nie podniósł kwoty wolnej od podatku; hip hop skończył się na Paktofonice, dlatego, że jako jedyni mieli hip hop w DNA.

W przypadku motywów jest to odpowiedź na pytanie “po co?”. Analogicznie do uzasadnienia do wyrażonej intencji dodajemy odpowiedź na to pytanie. Np. Chciałbym być bogaty, abym mógł poświęcić się sztuce; wyższe podatki są potrzebne, żeby sfinansować ambitne programy socjalne, musisz osiągnąć wyższe wyniki w sprzedaży bo inaczej stracisz pracę.

 

Uzasadnienie i motywy dodane do opinii lub intencji powodują, że nasza wypowiedź zaczyna być uznawana za logiczną.