Jak myślą korporacje? SCQA

Opowieść, płynność w przekazie oraz ustrukturyzowanie argumentów. To trzy podstawowe zasady przy tworzeniu prezentacji czy argumentacji biznesowej.
Jednym z typowych wzorów ułożenia myśli, aby osiągnąć powyższe cechy komunikatu używa się SCQA (Situation, Complication, Question, Answer). Po naszemu pewnie było to od problemu do rozwiązania. Przy czym ten schemat jest czymś więcej, ponieważ nie tylko ułatwia opowieść oraz ustrukturyzowanie argumentów, ale też tworzy narracje pod słuchacza. A jak konkretnie?
  • Sytuacja (Situation): Funkcjonuje jako punkt wyjścia i wspólna platforma porozumienia dla wiedzy. Dlatego zawiera przede wszystkim punkty rozpoznawalne, zrozumiałe a w niektórych sytuacjach uzgodnione audytorium czy rozmówcami.
  • Problem (Complication): Wskazuje, dlaczego musimy podjąć działanie teraz. Zawiera zagrożenia/możliwości i przeszkody, które należy pokonać. Wskazuje również przyczyny problemu Powinno trochę straszyć słuchaczy, aby zdobyć ich uwagę i wskazać istotność tematu.
  • Pytanie (Question): Zadaje pytanie, w jaki sposób można pokonać przeszkody opisane w problemie. Po części również ma być podsumowaniem tego co zostało powiedziane, tak aby uprościć przekaz. Jak zapobiec zagrożeniu lub wykorzystać okazję?
  • Odpowiedź (Answer): Odpowiedź na to, jak pokonywać przeszkody. Musi wyjaśnić, w jaki sposób zaproponowane rozwiązanie pomoże zmniejszyć lub oddalić zagrożenia, lub wykorzystać szanse.
Zawsze można wzbogacić ten schemat, aby się wyróżnić, ale jest to wzór, który pozwoli uniknąć błędów i będzie formą przyswajalną dla koropo. Jest jeszcze kwestia wypełniania treścią oraz forma prezentacji ale to temat na inny wpis.